4. De originaliteit van het project: de enzymatische synthese van alkylglycosiden en suikeresters

4.1. De methode van de enzymatische synthese: de kern van het ValBran-project

In het kader van het project werden de gezamenlijke benaderingen van de witte biotechnologieën en de groene chemie gebruikt om originele synthesemethoden te ontwikkelen van alkylglycosiden en suikeresters, de twee beoogde groepen van gerichte oppervlakteactieve moleculen.

Met de synthesemethoden van deze moleculen is het mogelijk om biologische oppervlakteactieve stoffen te produceren door een lipofiel deel van plantaardige oorsprong (bv. vetzuur) chemisch of enzymatischte enten op een hydrofiel deel van plantaardige oorsprong (bv. suiker). Deze benadering staat centraal in het ValBran-project.

In onze regio’s zijn de belangrijkste bedrijven die biogebaseerde oppervlakteactieve stoffen produceren Evonik, Ecover, Henkel, Saraya, ARD, Wheatoleo en Nouryon.

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van biologische oppervlakteactieve stoffen heeft het ValBran-team de mogelijkheid bestudeerd om moleculen met een hoge toegevoegde waarde te produceren op basis van suikers uit zemelen, d.w.z. het plantaardige beschermende omhulsel van tarwekorrels. Meer precies had de studie betrekking op niet-ionische oppervlakteactieve stoffen van plantaardige oorsprong van het type APG (alkylpolyglycosiden) en suikeresters.

Vergeleken met oppervlakteactieve stoffen van fossiele oorsprong die worden geproduceerd onder drastische omstandigheden (hoge temperatuur, chemische katalysatoren), gebeurt de synthese van biologische oppervlakteactieve stoffen door enzymen onder milde reactieomstandigheden (matige temperatuur, geen chemische katalysatoren).

Diagram suikeresters

4.2. De suikeresters

Suikeresters worden geproduceerd door transesterificatie van een suiker (bv. sacharose) en ethylesters van vetzuren. Deze suikeresters (of sucro-esters) zijn geur- en kleurloos en worden gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie en cosmetica.

Het zijn emulgators van het niet-ionische type die één of meerdere vetzuurketens (mono-esters, di-esters, polyesters) kunnen bevatten, waardoor ze goede eigenschappen hebben voor het stabiliseren van verschillende emulsies. Een voorbeeld hiervan is de olie-/wateremulsie van melkproducten of de water-/olie-emulsie van margarine. Bepaalde suikeresters hebben antimicrobiële, bacteriostatische eigenschappen19.

De belangrijkste producenten zijn La Stearine Dubois, MCF, DSK, Croda, Sisterna, SKW, ...

Diagram Biologische oppervlakteactieve stoffen

Wat de witte biotechnologie betreft, bestaan de ontwikkelde synthetische methoden uit verschillende enzymatische reacties (hydrolyse, esterificatie en transesterificatie) die worden gekatalyseerd door commerciële enzymen. Het groene chemie-gedeelte bestond uit het optimaliseren van de enzymatische processen door de beperking van het gebruik van organische oplosmiddelen en de chemisch-enzymatisch productie van originele oppervlakteactieve stoffen.

4.3. De productie van suikeresters door hydrolyse en enzymatische esterificatie

De ontwikkelde benadering voor de productie van suikeresters bestaat uit twee fasen:

  1. In de eerste fase worden de polysachariden van de tarwezemelen (cellulose en hemicellulose) gehydrolyseerd tot een mengsel van D-glucose- en D-xylose.
  2. Deze twee suikers worden door een lipase veresterd met vetzuren, wat resulteert in de productie van esters van glucose en xylose.

Om deze eerste hydrolysefase te optimaliseren en op die manier de enzymen toegang te geven tot de complexe suikers van tarwe en ze te reduceren tot eenvoudige suikers, werden voorbehandelingen met diverse verhoudingen van hydrofiele ionische vloeistof (1-ethyl-3-methylimidazoliumacetaat) / water onderzocht, in aanloop van de enzymatisch hydrolyse. De onderzoekers gebruikten een methode genaamd "Factoriële proefopzet” om gelijktijdig alle variabelen te testen die de voorbehandeling beïnvloeden en de beste operationele omstandigheden te verkrijgen. Op die manier konden de optimale voorbehandelingsomstandigheden, zoals de voorbehandelingstemperatuur, de duur, de biomassabelasting en de concentratie van ionische vloeistof in het water [10 –100% (v / v)] worden gedefinieerd. Dit volledige statistische onderzoek helpt om het rendement aan suikers te voorspellen dat kan worden verkregen afhankelijk van de voorbehandelingsvoorwaarden die aan tarwezemelen worden opgelegd20.

Met het door de partners ontwikkelde en geoptimaliseerde proces kunnen mono-esters en/of di-esters van glucose en xylose worden geproduceerd met vetzuurketens van verschillende lengte. Afhankelijk van de reactieomstandigheden hebben de verkregen mengsels van suikeresters interessante oppervlakteactieve eigenschappen. Afhankelijk van deze omstandigheden kan de synthese worden gericht op mono-esters of di-esters. Een deel van de verkregen resultaten werd besproken in wetenschappelijke manuscripten21.

Er kunnen verschillende vetzuren worden gebruikt, waardoor suikeresters kunnen worden gegenereerd met een hydrofoob deel van variabele lengte. Hierdoor kunnen we beschikken over een reeks van suikeresters met oppervlakteactieve eigenschappen voor verschillende toepassingen.

Zodra het proces was ontwikkeld, werden de fysisch-chemische eigenschappen van de verschillende geproduceerde suikeresters beoordeeld. We onderzochten hun geschiktheid om de oppervlaktespanning te verlagen en hun vermogen om te aggregeren zodat we ons konden richten op de meest geschikte toepassingen voor de moleculen (schoonmaakmiddelen, cosmetica, voeding, farmaceutica en fytosanitaire producten).

4.4. De alkylpolyglycosiden (APG)

Ze worden verkregen uit glucose (alkylpolyglucosiden) of xylose (alkylpolypentosiden, APP) en vetalcoholen. Het zijn niet-ionische oppervlakteactieve stoffen die het voordeel hebben dat ze geen huidirritaties veroorzaken. De verkochte APG’s zijn vaak mengsels van isomeren. Ze worden gebruikt als schuimmiddelen of emulgators (afwasmiddel, crèmes, douchegels), reinigingsmiddelen en bevochtigingsmiddelen (fytosanitaire producten).

De belangrijkste producenten van APG’s en APP’s zijn ARD, Wheatoleo, Cognis, Seppic, BASF22.

4.5. De productie van alkylglycosiden door enzymatische transglycosylatie

De synthese van alkylglycosiden werd ontwikkeld in één enzymatische stap uit tarwezemelen dankzij een enzym dat hemicellulose kan fractioneren in D-xylose en een koolstofketen (alcohol) kan enten op D-xylose door een reactie van transglycosylatie (zie diagram). Deze reactie, die kan worden gekatalyseerd in aanwezigheid van alcoholen met een koolstofketen van variabele lengte, is geoptimaliseerd met pentanol om pentylxylosiden te produceren waardoor hydrofobe moleculen kunnen worden opgelost in de waterfase (eigenschappen die op het gebied van formulering erg gezocht zijn).


19 Zhao L, Zhang HY, Hao, TY, Li SR, 2015

20 Araya-Farias M, Husson E, Saavedra Torrico J, Gérard D, Roulard R, Gosselin I, Rakotoarivonina H, Lambertyn V, Rémond C, Sarazin C, 2019

21 Gérard D, Méline T, Muzard M, Deleu M, Plantier-Royon R, Rémond C., 2020

22 Vandeputte, 2012