7. ValBran: naar een “zero waste” valorisatie van tarwezemelen?

Het doel van het ValBran-project is om oppervlakteactieve stoffen van plantaardige oorsprong te produceren via een enzymatische behandeling van tarwezemelen. De ontwikkelde oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar en onschadelijk voor mens en milieu, in tegenstelling tot de klassieke oppervlakteactieve stoffen op basis van petrochemische ingrediënten. Een belangrijk element tijdens het project was de ontwikkeling van een “zero waste”-proces waarbij de restfractie van de zemelen kon worden gevaloriseerd. Net als de ruwe zemelen vóór de enzymatische behandeling die tot 15% proteïnen (% droge stof) bevatten, zijn de restzemelen van belang voor diervoeder.

Tijdens het project werden analyses van resterende tarwezemelen (afkomstig uit het ontwikkelde proces) uitgevoerd. Het enzymatische proces blijkt een significante oplosbaarheid van oplosbare tarweverbindingen (zetmeel, proteïnen) te genereren. Zo bevatten de resterende tarwezemelen 10,5% proteïnen terwijl de oorspronkelijke tarwezemelen 14,6% proteïnen bevatten.

De resterende tarwezemelen uit het proces kunnen echter interessant zijn voor diervoeder. De werking van de voor het proces gebruikte enzymen (cellulase en hemicellulase) zou immers de verteerbaarheid van de zemelen kunnen verbeteren. Bovendien zou het gehalte aan vezels, dat in de resterende tarwezemelen licht verhoogd is, gunstig zijn voor het voeder van herkauwers. Deze mogelijkheden voor de valorisatie van residuen van zemelen moeten buiten het project worden onderzocht.

Interview : Stefanie Verstringe, NUSCIENCE GROUP29

Foto van Stéfanie Verstringe Stefanie Verstringe Nuscience Group

Waarom gefermenteerde voedingsmiddelen (rijk aan enzymen) gebruiken voor diervoeder?

Bij Nuscience zijn we voortdurend op zoek naar functionele voederingrediënten. In het innovatielabo testen we verschillende werkingswijzen, waarbij we kunnen inschatten of bepaalde ingrediënten een effect kunnen hebben op de gezondheid van landbouwhuisdieren. Door hun positief effect op de gezondheid, komen deze ingrediënten bijgevolg de groei van deze dieren ten goede.

Welke eigenschappen zoekt uw bedrijf voor deze voedingsmiddelen?

De voedingsmiddelen zijn bij voorkeur afkomstig van hernieuwbare grondstoffen, zoals vezels. Nuscience gelooft in de hypothese dat voedingsmiddelen kunnen worden gebruikt voor een gerichte eliminatie van pathogene organismen en toxische componenten uit het maag-darmkanaal. Een andere hypothese is dat de voedingsmiddelen de biobeschikbaarheid van nutriënten en functionele ingrediënten kunnen verhogen. Beide werkingswijzen komen de gezondheid en bijgevolg de groei van landbouwhuisdieren ten goede.


29 Binnen de Royal Agrifirm-groep, biedt het bedrijf Nuscience, gevestigd te Drongen in België, een assortiment nutritionele oplossingen aan via Nutrition4U (voeder voor jonge dieren, gepersonaliseerde voormengsels en hoogwaardige concentraten) en Health4U (innovatieve en functionele levensmiddelenadditieven).