9. Het projectteam

In de afgelopen jaren heeft de bio-economische sector in de Grand Est en Hauts-de-France regio’s, Wallonië en Vlaanderen een sterk momentum beleefd:

  • creatie van competitieve clusters (IAR, GreenWin en Catalisti);
  • de ontwikkeling van plantaardige industrieën voor voedsel- en non-voedsel toepassingen,
  • integratie van de bio-economie in de Slimme Specialisatie strategieën.

In dit verband is het ValBran-project van hoge relevantie: het versterkt deze dynamiek door grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende partners op te zetten.

Algemene coördinatie van het project URCA – Universtité de Reims Champagne-Ardenne

Communicatie en verspreiding van kennis ValBiom vzw

De ontwikkeling van enzymatische fractioneringsprocessen van polysachariden uit tarwezemelen van verschillende herkomst: URCA – Universtité de Reims Champagne-Ardenne

De productie van oppervlakte-actieve moleculen op basis van hydrolysaten van suikers verkregen URCA – Universtité de Reims Champagne-Ardenne

Het evalueren van de fysisch-chemische eigenschappen van de verschillende moleculen Gembloux Agro-Bio Tech – ULg

De technologische haalbaarheidsstudie van het proces en de studie van het milieu-impact van processen VITO

Université de Reims Champagne Ardenne (URCA) – Projectcoördinator

Bij het ValBran-project waren twee onderzoekseenheden van de URCA betrokken. Enerzijds had het onderzoek dat werd ontwikkeld in het kader van de AFERE-leerstoel (Agroressources FERmentation Enzymes) van FARE (Fractionation des Agro-Ressources et Environnement, URCA-INRAE) betrekking op de ontwikkeling en optimalisering van biokatalytische methoden om de koolhydraten te extraheren uit tarwezemelen en om suikeresters en alkylglycosiden te synthetiseren. Anderzijds heeft het ICMR (Institut de Chimie Moléculaire de Reims, URCA-CNRS) deelgenomen aan de ontwikkeling van enzymatische synthesemethoden voor biologische oppervlakteactieve stoffen, zuiveringsprocessen verbeterd en de structurele karakterisering van de bereide moleculen uitgevoerd. Er zijn ook studies uitgevoerd van synthesemethoden die biokatalyse en groene chemie combineren om originele moleculen te ontwikkelen. FARE en ICMR werken samen aan de ontwikkeling van enzymatische functionaliseringsmethoden voor koolhydraten met een lage impact op het milieu.

Université Picardie Jules Verne (UPJV)

De Unité Mixte de Recherche van het CNRS “Génie Enzymatique et Cellulaire” (GEC) is een gemeenschappelijk onderzoekseenheid aan de UPJV (Amiens) en aan de Université de Technologie de Compiègne (UTC). De onderzoeksactiviteiten zijn gericht op twee domeinen: het metabolisme van planten en de bioresources. Het GEC heeft een brede nationale en internationale erkenning verworven op het gebied van biotechnologie, in het bijzonder de biokatalyse, plantenbiotechnologie, biogebaseerde materialen en moleculen en biomimicry. De eenheid wil een beter begrip van cellulaire en biologische processen combineren met de toepassing van nieuwe biotechnologische benaderingen.

Gembloux Agro-Bio Tech - ULiège

Bij het ValBran-project waren twee spelers van de Universiteit van Luik betrokken: het laboratoire de Biophysique moléculaire aux Interfaces, bedreven in de karakterisering van de fysisch-chemische eigenschappen van oppervlakteactieve moleculen, en de Interface Entreprises-Université die onderzoekers begeleidt en adviseert bij de methode van economische valorisatie van de onderzoeksresultaten en het onderzoekswerk. Er werden twee complementaire benaderingen gebruikt, de ene experimenteel en de andere modellerend, om de eigenschappen van het raakvlak en de membraaninteractie van amfifiele moleculen te bestuderen teneinde de relaties tussen structuur en functie van oppervlakteactieve stoffen en hun werkingsmechanismen in de landbouwkundige domeinen en de menselijke gezondheid te begrijpen.

ValBiom vzw

ValBiom is een Waalse vereniging die duurzame initiatieven die de productie van biomassa en de omzetting ervan in energie en materialen integreren, stimuleert en ondersteunt. De ingenieurs van ValBiom, experten in de bio-energie en biogebaseerde producten, beheersen de technische-, economische-, milieu- en wetgevende aspecten van de duurzame ontwikkelingen van deze gebieden. ValBiom speelt dus de rol van loket door op een onafhankelijk wijze de initiatiefnemers van het project, de spelers van de betrokken sectoren en de overheidsinstanties te informeren en te adviseren.

In het kader van het ValBran-project heeft ValBiom de levenscyclusanalyse van de productie van oppervlakteactieve moleculen uit tarwezemelen bestudeerd en zorgde het ook voor de projectcommunicatie en de coördinatie van dit eindverslag.

Inagro vzw

INAGRO is een Vlaamse vereniging die kmo’s groepeert die actief zijn als leveranciers in de landbouw. Het doel van de vereniging is tweeledig: enerzijds de innovatie door kmo’s stimuleren, en anderzijds een duurzamere landbouw bewerkstelligen. Via deze dubbele missie wil INAGRO dat de kmo’s nieuwe technieken ontwikkelen die toepasbaar zijn in de landbouwsector.

VITO

VITO is een Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. Haar afdeling “Scheidings- en ConversieTechnologie” (SCT) heeft veel nationale en internationale ervaringen op het gebied van membraantechnologie en de ontwikkeling van membraanmodules. De sterkte van SCT betreft de integratie van scheidingstechnologieën in conversieprocessen.

In het ValBran-project heeft VITO in nauwe samenwerking met de andere projectpartners de biotechnologische processen geoptimaliseerd. Anderzijds heeft VITO zich beziggehouden met de technologieoverdracht op pilootschaal en de techno-economische validatie van de meest veelbelovende processen, die in het kader van het project werden ontwikkeld.

Er hebben zich drie partners bij het project aangesloten:

  • IAR (Industries & Agro-Ressources) — Franse Bio-economie cluster die alle gebieden van de productie en valorisatie van biologische hulpbronnen dekt voor toepassingen in de voedings-, industrie- en energiesector.
  • Catalisti — Gezamenlijk initiatief van de chemische industrie en de Vlaamse regering dat de innovaties op het gebied van duurzame chemie verbetert en hun marktintroductie versnelt.
  • GreenWin — Waalse concurrentieclusters die de innovatie van biotechnologieën in de chemie-, bouw- en milieusector versnelt.